Gıda Hukuku

deneme

Müvekkillerimize, uyum ile ilgili risklerinin belirlenmesi, önlemlerin alınması, kanun ve yönetmeliklere bağlı risklerin proaktif olarak yönetilmesi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriyoruz.Uyum risk türlerini ana hatları ile; İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Ticari Mevzuat, Rekabet Hukuku Mevzuatı, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı, Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Mevzuatı, Tüketici Mevzuatı, Kalite Mevzuatı, Uluslararası Sözleşmeler, Malî Düzenlemeler, Kurumsal İlke ve Kurallar ile sektörlere özgü düzenlemelerin ihlali olarak sayılabilir.

Gıda Hukuku